ശുചിത്വം ഡിസ്പോസിബിൾ

ശുചിത്വം ഡിസ്പോസിബിൾ

ഹൈജീൻ ഡിസ്പോസിബിളിനായുള്ള എൻഡിസി എച്ച്എംഎ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിപുലമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ: സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ, മെഡിക്കൽ അണ്ടർപാഡ്, ബേബി ഡയപ്പർ, അജിതേന്ദ്രിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ;സൈഡ് ടേപ്പ്, പൊസിഷനിംഗ് സെന്റർ, ഈസി പാക്കിംഗ്, ബാക്ക് ഷീറ്റ് ലാമിനേഷൻ, ഇലാസ്റ്റിക് അരക്കെട്ട്.

അപേക്ഷ-1

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.